โตโยต้า สร้างโอกาสด้านศิลปะแก่เยาวชนไทยในโครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโย ารถยนต์ในฝัน หรือ TOYOTA Dream Car Art Contest 2023″ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่ TOYOTA ALIVE บางนา

“โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest” เป็นโครงการประกวด วาดภาพระบายสีระดับโลก จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ควบคู่ ไปกับส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิด สร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ ในมินรวมงบินการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นไทเกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่ง อนาคต และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้พัฒนา ก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันโตโยต้าให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนมากมาย ซึ่ง TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และดำเนินงานมาอย่าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยเรามุ่งหวังให้เด็ก และเยาวชน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะ ทางด้านศิลปะ โดยเน้นที่การแสดงออกทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นให้เกิด ความสนใจในเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เยาวชนไทยของเราได้ประสบ ความสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับด้านความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศในเวทีระดับ สากล โดยโตโยคีภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างโอกาส และสนับสนุนเพื่อมอบอีกหนึ่งความสุข ให้กับสังคมไทย

TOYOTA Dream Car Art Contest จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และ จินตนาการผ่านผลงานศิลปะ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของ เยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยโตโยมุ่งหวังที่จะยกระดับ และเสริมสร้างทักษะของเยาวชนไทย ทั่วประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมเวิร์คชอบในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบการลงพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ศิลปะ และการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐาน ด้านการวาดภาพ และเสริมจินตนาการด้านความคิด ภายใต้หัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” และได้ สอดแทรกแนวคิด “รถรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน ในการสร้างสังคม แห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ “Carbon Neutrality” ผ่านการนำเสนอผลงานรถยนต์ในฝันที่ ประหยัดพลังงาน และลดการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ อย่างเช่น รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน ในการ ประกวดครั้งนี้ด้วย

นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นสันพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่โครงการฯ และเยาวชนไทย ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2023 ในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น และทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับเยาวชน รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ชนะเลิศจากการ ประกวดระดับประเทศ จะได้รับโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest ณ ประเทศญี่ปุ่น ผม และทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเชื่อมั่นว่า ผลงานของเด็กไทยใน ปีนี้ จะเป็นที่น่า จับตามอง และสามารถคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลกได้ในที่สุด

การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  1. รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี
  2. รุ่นระดับ 8-11 ปี
  3. รุ่นระดับ อายุ 12-15 ปี

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี ในหัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023” ได้ที่ช่องทางออนไลน์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ช่องทางการสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dreamcarthailand.com

• วิธีการส่งผลงาน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dreamcarthailand.com

• ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

• การพิจารณาผลงาน
คัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละรุ่นจำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน

• การประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผลการประกวดระดับประเทศเดือน มิถุนายน 2566

• รางวัลการประกวดระดับประเทศ
ผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 รุ่น จะได้รับรางวัลดังนี้

  • ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐา ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
    เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ทุนการศึกษาจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และดำเนินงานมาอย่าง ต่อเนื่อง มีเยาวชนไทยประสบความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ด้วยการคว้ารางวัลระดับโลก มากถึง 35 รางวัล จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 20 ประเทศทั่วโลก สามารถก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่ จบโครงการ โดยการได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาศิลปะที่ตนเองสนใจ และได้รับโอกาสเข้าร่วมการ ประกวดในเวทีระดับโลก และในปีที่ผ่านมาได้ขยายโอกาสให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ได้แสดงทักษะและ ความสามารถในการวาดภาพ ซึ่งโตโยต้ามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยมุ่งมั่นทำตามความเป็นรองตนเอง

นายศุภกร กล่าว ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ ประสบผลสาเร็จนั่นคือ การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และดำเนินงาน ตลอดจนผู้แทนจําหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม รวมถึงการ เสริมความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียนก่อนการประกวด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ผมขอเป็นกำลังใจให้เด็ก และเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลในการ ประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป”

ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเด็กไทย สู่พลังแห่งจินตนาการอันยิ่งใหญ่ กับการประกวดวาดภาพระบายสี Toyota Dream Car Art Contest 2023 ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

Facebook : Toyota Dream Car Art Contest, Line OA: @dreamcar2023 หรือ โทร. 096-847-1417

“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนความสุข”