โตโยต้า เดินหน้าสร้างเมืองสีเขียว ต่อยอดกิจกรรมโตโยต้า ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 16

“โตโยต้า ครบรอบ 60ปี ปลูกป่า 600,000 ต้น” ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยโครงการโตโยต้าปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ มีความร่วมมือระหว่างกรมพลาธิการทหารบก, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ให้แก่สัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศน์ชายเลน และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทั้งหมด 642,800 ต้น และวันนี้ในโอกาสที่โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะครบรอบ 60 ปีที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทย

วันนี้จะปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอีก 60,000 ต้น โดยจิตอาสาประกอบด้วยพนักงานโตโยต้าและครอบครัว ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า รวมถึงประชาชนทั่วไปกว่า 3,000 คน รวมเป็นไม้ป่าชายเลนทั้งสิ้นกว่า 7 แสนต้น สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 9,200 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

นอกจากนี้ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จากการสำรวจครั้งล่าสุดพบว่ามีพันธุ์ไม้ชายเลนกว่า 40 ชนิด และนกอพยพและนกประจำถิ่นอีกกว่า 800 ชนิด

โตโยต้าเชื่อมั่นว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการมาโดยตลอดนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้สามารถประสบความสำเร็จ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน

และหลังจากวันนี้ ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าโตโยต้าจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการปลูกป่า และอนุรักษ์ป่าชายเลน ให้ครบ 600,000 ต้นทั่วประเทศไทยในโครงการโตโยต้าครบรอบ60ปีปลูกป่า600,000ต้น ให้สำเร็จต่อไป

#โตโยต้าครบรอบ60ปี
#ปลูกป่าชายเลนปีที่16
#โตโยต้าครบรอบ60ปีปลูกป่า600000ต้น