วอลโว่ คาร์ เปิดประสบการณ์ใหม่ “VOLVO Customer Relations Center (CRC)”

รองรับบริการแบบดิจิตอลที่ติดตั้งในรถยนต์วอลโว่รุ่นใหม่ รองรับการขายรถยนต์วอลโว่ผ่านทางเว็บไซต์ของ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย รองรับบริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การขาย การบริการหลังการขาย รองรับการให้ข้อมูล และความช่วยเหลือผ่านทาง Volvo Cars App รองรับ และประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อได้รับสัญญาณ SOS จากรถยนต์วอลโว่ ครอบคลุมการให้บริการผ่านหมายเลข 02-161- 4144 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความอุ่นใจให้ลูกค้า เสมือนมีผู้ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง มอบบริการเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป กรุงเทพฯ – วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานสู่ระบบดิจิตอลให้ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญา “People are the Core of Everything We Do” ล่าสุด เตรียมเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบดิจิทัลครบวงจร “VOLVO Customer Relations Center (CRC)” กำหนดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 […]

Kae Ispeed

August 1, 2021