บริดจสโตน ฉลองครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งบริษัท

  • บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564
  • กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนดให้การฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เป็นก้าวสำคัญ
    เพื่อก้าวไปสู่การครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไป
  • หน้าโฮมเพจเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ได้จัดทำขึ้นมาบนเว็บไซต์ของบริดจสโตนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นตัวตน , ประวัติ, และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

โตเกียว (1 มีนาคม 2564) — บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มร. ชู อิชิบาชิ ประธานกรรมการบริหารสูงสุดของ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ว่า “บริดจสโตนมุ่งมั่นในการก้าวข้ามความท้าทายมากมายที่เราต้องเผชิญ แม้แต่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนและสถานการณ์ที่สร้างความวุ่นวาย ซึ่งเราได้รับประสบการณ์, การเรียนรู้ ตลอดจนการเติบโตจนสู่การเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน ผมขอขอบคุณลูกค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้คนในชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนบริดจสโตนมาตลอดการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานของเรา เราจะมุ่งยึดหลักความยั่งยืนเป็นพื้นฐานของการบริหารงานของเราอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับก้าวผ่านมาจนถึงโอกาสครบรอบ 90 ปี และมุ่งมั่นเพื่อที่จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทที่ยั่งยืนร่วมกับสังคมและลูกค้า”

กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนดให้ในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัทเป็นก้าวสำคัญเพื่อก้าวไปสู่การครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไปนับจากนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ เราจะใช้โอกาสนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติของกลุ่มบริษัทของเรา, DNA ที่เป็นตัวตนขององค์กรที่เรายึดมั่นมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และการริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไป โดยกิจกรรมต่างๆ สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารจะอยู่ภายใต้แนวคิด “90th and beyond (ก้าวสู่ปีที่ 90 และปีต่อๆ ไป)” ความมุ่งมั่นเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของเพื่อนพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “การส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและลูกค้าในฐานะบริษัทผู้ส่งมอบความยั่งยืนต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2593” ในขณะที่เราจะร่วมกันก้าวไปสู่การฉลองครบรอบปีที่ 100 และปีต่อๆ ไป

การริเริ่มเพื่อโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ

  1. จัดทำโลโก้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี

บริดจสโตนได้จัดทำโลโก้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ซึ่งโลโก้นี้มุ่งเน้นถึงการเดินทางครบรอบ 90 ปี และก้าวสู่อนาคตต่อไปนับจากนี้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและความก้าวหน้า ในขณะเดียวกันยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททุกภาคส่วน

โลโก้เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี

  1. การจัดทำหน้าโฮมเพจเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี

หน้าโฮมเพจเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี ได้จัดทำขึ้นมาบนเว็บไซต์ของบริดจสโตนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นตัวตน, ประวัติ, และวิสัยทัศน์ของบริษัท

หน้าโฮมเพจโอกาสฉลองรอบ 90 ปี: https://www.bridgestone.com/corporate/history/90th_anniversary/

มร. โชจิโร อิชิบาชิ ผู้ก่อตั้งบริดจสโตน เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่มุ่งแต่แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ มีแต่จะล่มสลายลง แต่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไป นี่เป็นความเชื่อที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2474 ต่อมาในปีพ.ศ. 2511 บริดจสโตนได้กำหนดพันธกิจของบริษัทที่ว่า “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” ซึ่งเรายึดมั่นปฏิบัติตามพันธกิจนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน 140,000 คนทั่วโลก จวบจนปัจจุบันและบนพื้นฐานของพันธกิจดังกล่าว บริดจสโตนได้กำหนดวิสัยทัศน์ “การส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าในฐานะบริษัทผู้ส่งมอบความยั่งยืนต่อไปจนถึงปี พ.ศ. 2593” และนำกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะกลาง-ยาวมาใช้เพื่อกำหนดให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จได้ สำหรับเป้าหมายในปีพ.ศ. 2574 ซึ่งจะเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ100 ปี ของการก่อตั้ง

บริดจสโตน เรามุ่งมั่นในการเติบโตเป็นบริษัทที่ยั่งยืนร่วมกับสังคมและลูกค้า เรากำหนดให้ความยั่งยืนเป็นพื้นฐานหลักของการบริหารงานของเรา และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเราจะสร้างคุณค่าให้สังคมและลูกค้า ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการนำเสนอโซลูชั่นที่สร้างความแตกต่างด้วยการยกระดับจากจุดแข็งในธุรกิจผลิตยางรถยนต์ของเรา